Handelsbetingelser ved Renerhverv ApS

Renerhverv ApS gør alt for, at de aftalte tidspunkter overholdes på den dag der er blevet aftalt. Men da der kan være faktorer som giver forsinkelser, kan der ske forskydninger.

Du vil dog altid blive kontaktet hvis vi er forsinkede eller der måtte ske andre ændringer.

Telefonerne er åbne hverdage mellem 8.00 – 16.00 og vores mail bliver læst mellem 8.00 – 18.00 på hverdage. Hvis kunden ønsker at afbestille servicebesøg, skal det gøres via mail på info@renterhverv.dk senest dagen før servicebesøget kl. 14.00.

Renerhverv ApS har ret til at flytte servicebesøget inden for samme uge, men det skal meddeles kunden seneste samme dag servicebesøget skulle finde sted. For torsdag og fredagskunder kan flytningen også indbefatte følgende uge, primo. Aflysninger fra vores side sker sjældent, men kan selvfølgelig opstå ved meget sygdom.

Kunden er forpligtiget til, at informere Renerhverv ApS om ændringer af telefonnumre og mailadresser da fakturering og meget af vores kommunikation sker via e-mail.​

Betaling, opsigelse og ferie

Renerhverv ApS kører alle årets 365 dage. Det vil sige at helligdage der falder på en hverdag skal aflyses eller flyttes på kundens anmodning. Løbende ydelser faktureres en gang månedligt, normalt omkring den 25i måneden og med 7 dages betalingsfrist. Alle fakturaer fremsendes via mail hvis ikke andet er aftalt.


Prisstigninger:

Fra Januar 2016 vil det se således ud - Vi benytter os af nettoprisindekset fra Danmarks Statistik og udgår fra en beregning der går fra november til november. Det kan eksemplificeres på denne måde: Indeks november 2013 131,30 november 2014 132,00. Dette giver en formel der hedder: (132,00-131,30/131,30=0,005 = 0,5% eller f.eks. Kr. 1000.00 * 1,005 = Kr. 1005.00

Overholdes betalingsfristen ikke, pålægges renter, da den aftalte pris er betinget af rettidig betaling. Der kan pålægges gebyr fra 1. rykkermail. Der er 90 dages opsigelse til den 1'ste i en måned på serviceaftalen. Denne skal gives pr. mail. Der kan kun afbestille max 1 gang i opsigelsesperioden.

Ønsker kunden ikke servicebesøg i en ferieperiode, skal dette helst varsles 1 måned før afholdelse.

Nøgler og alarmer

Udleverede nøgler til Renerhverv ApS opbevares uden adresseskilte på. Skulle der være alarmer, der skal kobles fra, skal Renerhverv ApS have koden og kodeord at vide senest dagen før servicebesøget.

Vores medarbejdere

Alle vores medarbejdere har ren straffeattest.

Alle vores medarbejdere er forsikrede.

Renerhverv ApS stiler efter, at det er de samme personer som kommer og udfører rengøringen. Men grundet ferieafvikling, sygdom m.m. kan det i enkelte tilfælde blive en anden medarbejder som kommer og udfører den aftalte rengøring.

Kvalitet og opfølgning

Skulle det, mod forventning blive sådan, at vores rengøring ikke lever op til det lovede, skal der selvfølgelig rettes op på tingene.

Hvis man har bemærkninger til rengøringen, skal man senest kl. 08.30, dagen efter servicebesøget, maile Renerhverv ApS på info@renterhverv.dk så Renerhverv ApS på skrift, kan se hvad der evt. skal gøres bedre, og så Renerhverv ApS kan dokumentere de bemærkninger som skulle komme.

Har man ros til en medarbejder, opfordrer vi til at dette også mailes.

Bemærkninger kan evt. rettes op efterfølgende arbejdsdag.

Kunden

Renerhverv ApS stiller ingen krav om oprydning før et servicebesøg. Det er kun for kundens egen bedste at der bliver ryddet en smule op, da rengøringen bliver bedre, og tager sig bedre ud. Alle tilgængelige steder vil blive rengjort. Vi laver kun oprydning i begrænset omfang.

Renerhverv ApS kommer selv med alle rengøringsmidler og rekvisitter. Skulle kunden have specielle ønsker ang. dette, stiller kunden selv de ønskede rengøringsmidler/rekvisitter frem.

Skader og forsikring

I sjældne tilfælde kan det ske, at der sker skader under rengøringen. Renerhverv ApS er selvfølgelig fuld forsikret. Sker der skader vil vores forsikringsselskab blive involveret, og man må derfor påregne at udbetalingen ikke sker med det samme.

En forsikringsskade afregnes separat, og kan ikke modregnes i serviceydelserne. Har kunden ting som er specielt kostbare, skal der gøres opmærksomt på dette, så det kan noteres i rengøringsaftalen.

70 20 63 73 Bestil et konsulentbesøg.

Kontakt vores rengøringsfirma og få et uforpligtende tilbud

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig, eller kunne du tænke dig et uforpligtende tilbud, er du altid meget velkommen til at kontakte os på telefon 70 20 63 73 eller e-mail info@renterhverv.dk​​

Bestil et konsulentbesøg​​

 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Renerhverv ApS

Egehaven 201, 2980 Kokkedal

CVR: 40111581

Kontakt os

Telefon: 70 20 63 73

E-mail: info@renterhverv.dk

Telefontider

Mandag - fredag: 08.00 - 16.00

Lørdag og søndag: lukket